Välkommen!

Välkommen!

startBergvärmeinstallatörer.se är webbplatsen som fokuserar mer på installatörer än något annat. Det är nämligen så att för att man ska få bästa möjliga bergvärmesystem så krävs det att installationen, från borrning till installation av pump och värmesystem, är bästa tänkbara. Skillnaden i hur mycket man sparar per månad genom att installera bergvärme kan nämligen variera rätt så kraftigt. I bästa fall sänker man sina uppvärmningskostnader med över 80%, medan det i sämsta fall ”bara” kommer att innebära en sänkning med sådär 50%. hur mycket man sänker sina kostnader beror dock inte enbart på installationen, utan även vilken typ av uppvärmningssystem man har. Detta måste dock vara vattenburet, det vill säga radiatorer och (flera former av) golvvärme till exempel.

Golvvärme bäst

Rent generellt är det så att golvvärme fungerar bäst tillsammans med bergvärme, och att nyare radiatorer är bättre än gamla. Men detta är ingen helt 100%-ig regel, utan det är så att vissa värmepumpar och system fungerar utmärkt med radiatorer. Det är här bergvärmeinstallatören kommer in i bilden. Till viss del kan man givetvis läsa på själv, och kolla olika tester, för att försöka avgöra vilken värmepump som passar ens bostad bäst. Men självklart kommer någon som arbetar med värmepumpar, och har utbildning om dem, att ha bättre kunskap om olika modeller, vilka som fungerar var, och hur mycket effekt som krävs. Bergvärmeinstallatörer har kunskap, och som kund är det självklart att man ska utnyttja denna.

Ta in flera offerter

Det är därför man alltid ska ta in offerter från flera olika bergvärmeinstallatörer innan man bestämmer sig. Dessa kommer då att besöka bostaden och undersöka den samt området för att försöka avgöra vilken typ av bergvärmepump du kommer att behöva och hur djupt borrhålet ska vara. Det är här mycket viktigt att komma ihåg att det inte kommer att löna sig i längden att välja ett billigt alternativ om detta då inte har tillräckligt med effekt för att värma upp bostaden. Ju mer elvärme som du kommer att behöva komplettera med, desto mindre besparing. Det är dock fullkomligt normalt att räkna med att bergvärme kommer att behöva el-hjälp under årets absolut kallaste dagar.

Att priser kan skilja sig ganska kraftigt mellan offerter är alls inte ovanligt, och det kan ibland vara svårt att avgöra varför det är på det viset. Var inte rädd att fråga vad det är du betalar för, om du inte kan avgöra det direkt på offerten, exempelvis genom skillnad i borrdjup och effekt på värmepump. Även om de som gjort bedömningarna är experter, så kommer det givetvis att hända att de har skilda åsikter. Det kan då vara svårt att avgöra vem som har rätt – den som anser att bostaden behöver lite lägre effekt på värmepumpen, eller den som vill ha lite högre.