Bergvärme och ROT-avdrag

Om du har bestämt dig för att installera bergvärme eller tvekar på grund av kostnaden har vi ett glatt besked. Du kan spara pengar på installationen genom att utnyttja det så kallade ROT-avdraget. ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad av bostäder – och kan bara utnyttjas i just de situationerna. Avdraget gäller dessutom bara för privatpersoner och inte för företag eller juridiska personer. Och kom ihåg att ROT-avdrag endast gäller för arbetskostnader, inte för maskinhyra eller resekostnader. Arbetet måste dessutom ske i hemmet eller i direkt anslutning.

Från och med den 1 januari 2016 gäller att du kan dra av 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år. Om ni är flera som äger bostaden tillsammans så har ni upp 50 000 kronor var att utnyttja. Exempelvis om ni är tre syskon som äger en sommarstuga så har ni totalt 150 000 kronor att maximalt dra av.
Men även om du äger flera bostäder blir summan på 50 000 den samma.

ROT-avdrag vid bergvärmeinstallation
Om du vill spara en del pengar kan du utnyttja ditt ROT-avdrag när du installerar bergvärme. Värmepumpsbranschen har tagit fram schablonavdrag för att privatpersoner enkelt ska kunna räkna ut hur stor del av slutsumman som är arbetskostnad. Schablonen säger att 35 % av slutsumman beräknas vara arbetskostnad.

Det betyder att om du har fått en offert på installation och den ligger på 115 000 kronor ska du räkna såhär för att få veta vilket avdrag du kan göra:
Schablonen på 35 % av 115 000 ger 115 000 x 0,35 = 40 250 – alltså den summa av fakturan som enligt schablonen är arbetskostnad och som du kan göra avdrag för.
Gör sedan ditt avdrag på 30 % och du får 40 250 x 0,3 = 12 075 kronor som du kan göra i avdrag.
Totalsumman blir då 115 000 – 12 075 = 102 925 kronor.