Frågor & svar

Hur hittar man en bra bergvärmeinstallatör?
Att hitta en bra bergvärmeinstallatör är faktiskt lätt is Sverige, då de allra flesta är bra. Risken för att man ska råka anlita en undermålig bergvärmeleverantör är minimal. Detta hjälps bland annat av att kommunen måste ge tillstånd till borrning för bergvärme, och då vill de vanligtvis veta vilket företag som kommer att utföra installationen. Detta betyder dock inte att det bara är att välja första bästa, för givetvis finns det skillnader, både i pris och kvalitet. För att hitta en bra bergvärmeinstallatör så är det bara att ge sig ut på nätet och leta omdömen och referenser om de installatörer som finns i ens närområde. På så sätt kan man hitta ett antal kandidater. Sedan är det bara att ta in offerter från var och en av dem, och välja.

Vad kostar en bergvärmeinstallation?
Priserna för att installera bergvärme varierar kraftigt, men normalt brukar man säga att det hamnar på mellan 80,000 och 150,000 kronor. Det kan dock bli dyrare och, i sällsynta fall, billigare än så. Det som avgör kostnaden, förutom hur mycket uppvärmning som krävs, är bland annat hur borrförhållandena ser ut där du bor. Ju mer jord det är ner till berg, desto dyrare kommer det att bli.

Kan jag installera bergvärme?
Det beror på. De flesta kan skaffa bergvärme, men inte alla. I vissa fall är det också så att bergvärme är opraktiskt jämfört med exempelvis markvärme. Detta gäller bland annat i stora delar av Skåne, där det är svårt att borra sig ner till berggrunden. I Skåne är också markvärme mer populärt än bergvärme till skillnad från i övriga landet. Det varierar dock mycket lokalt, och bästa sättet att få reda på om det är bergvärme eller markvärme som passar bäst är att be en bergvärmeinstallatör göra ett hembesök. Dessutom krävs att du har ett vattenbaserat uppvärmningssystem för att du ska kunna ansluta bergvärme

Krävs tillstånd för att skaffa bergvärme?
Ja, det krävs tillstånd för att skaffa bergvärme. I vissa fall måste du även ha tillstånd från grannar som har bergvärme installerat. Blanketter för att ansöka om att installera bergvärme hittar du vanligtvis på din kommuns hemsida, där det också förklaras vilka regler som gäller. Dessa regler kan variera något, men med ansökan ska du vanligtvis bifoga en mängd tekniska detaljer om bergvärmeinstallationen. Dessa kan du få från den installatör du tänker anlita.

Hur fungerar bergvärme?
Bergvärme fungerar så att ett hål borras i berggrunden, vanligtvis 80-200 meter djupt. I detta håll placeras sedan en kollektorslang, i vilket en vätska med antifrysegenskaper cirkulerar. Då grundvattnet i berget håller en temperatur på 6-8 grader året runt, och därmed är varmare än vätskan som cirkulerar i slangen, så kommer denna vätska att att värmas upp. Det spelar ingen roll att det är så kallt som det är i hålet, så länge som det är varmare än antifrysvätskan. Ju längre hålet är, desto mer kommer vätskan att värmas upp, och ju mer värme kan man få ut ur sitt bergvärmesystem.

Hur länge håller ett bergvärmesystem?
Om borrhålet är borrat som det ska, så kommer det att hålla mycket länge, uppemot 100 år. Det kommer alltså knappast att behöva borras om under din livstid. Slangen där vätskan cirkulerar är även den tänkt att hålla mycket länge och inte behöva bytas ut. Däremot kommer pumpen att ha mer begränsad livslängd. 15-20 år är siffror som ofta nämns, men den kan självklart hålla längre än så.

 

Ställ dig egen fråga

[contact-form-7 id=”44″ title=”Namnlös”]